หุ่นยนต์ปลูกอ้อย C-Design


ปักท่อพันธ์ แบบ V-Shape
หุ่นยนต์ปลูกอ้อย C-Design พร้อมถังปุ๋ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *