บริษัท คอมไบน์พาร์ท จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านไฮดรอลิกครบวงจร
 
Combinepart Co., Ltd.

CSR – ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทำบุญใหญ่ ประจำปี 2561 ณ บริษัท คอมไบน์พาร์ท จำกัด

วันที่ 10 เมษษายน 2561

เนื่องด้วยวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย และเทศกาลสงกรานต์ในปี 2560 ทางผู้บริหาร จึงเชิญชวนครอบครัวชาวคอมไบน์พาร์ท ร่วมกันจัดทำบุญใหญ่ประจำ ที่จัดเป็นประจำทุกปีขึ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นสิริมงคลแก่พี่ๆน้องๆชาวคอมไบน์พาร์ททุกท่าน

IMG_0052
IMG_0052
IMG_0053
IMG_0053
IMG_0057
IMG_0057
IMG_0056
IMG_0056
IMG_0075
IMG_0075
IMG_0065
IMG_0065
IMG_0064
IMG_0064
IMG_0058
IMG_0058
IMG_0088
IMG_0088
IMG_0085
IMG_0085
IMG_0079
IMG_0079
IMG_0106
IMG_0106
IMG_0102
IMG_0102
IMG_0100
IMG_0100
IMG_0090
IMG_0090
IMG_0192
IMG_0192
IMG_0115
IMG_0115
IMG_0112
IMG_0112
IMG_0110
IMG_0110
IMG_0220
IMG_0220
IMG_0207
IMG_0207
IMG_0194
IMG_0194
IMG_0193
IMG_0193
IMG_0224
IMG_0224
IMG_0223
IMG_0223
IMG_0222
IMG_0222
IMG_0725
IMG_0725
IMG_0225
IMG_0225
IMG_3293
IMG_3293
IMG_2772
IMG_2772
IMG_1956
IMG_1956
IMG_8543
IMG_8543
IMG_3396
IMG_3396
IMG_3396
IMG_3396
IMG_9473
IMG_9473
IMG_9938
IMG_9938